Per

Ändrad måndagen den 13 december, 2010, kl. 23:15

Jag är 32 år, gift med Maria, pappa till Hannes & Elin och husse till Meia. Jag är född och uppväxt i Hörvik på Listerlandet i Blekinge, läste till civilingenjör i Teknisk Fysik i Lund, där jag också doktorerat i Atomfysik.

Jag tog min doktorsexamen hösten 2006, och efter det arbetade jag vid FOM-institutet för atom- och molekylfysik i Amsterdam, där jag bedrev grundforskning kring hur atomer och molekyler växelverkar med laserljus i det extremt ultravioletta området.

I december 2008 flyttade vi hem till Sverige igen, till Lund, där Hannes började på dagis och Maria började jobba igen i Kristianstad. Själv arbetar jag nu som Forskarassistent vid avdelningen för Atomfysik vid Lund Tekniska Högskola.